Boeren


Boeren
In de Middeleeuwen was een boer geen vrij mens. Het leven was zwaar. Er moest hard gewerkt worden. Alles van de boer was in het bezit van de heer. Zelfs de kleren van de boer waren in het bezit van de heer. Boeren moesten werken om op het land van de heer te mogen wonen. De boeren waren een soort van slaven.


De boeren in de Middeleeuwen hadden een zwaar leven. Als jij kijkt naar je leven nu en dat van een boer in de Middeleeuwen dan zijn er grote verschillen. De boeren in deze tijd hadden nog geen trekkers en andere machines om het land te bewerken. Alles gebeurde met de hand.

De boeren leefden natuurlijk in net zo’n spannende tijd als de rest van de mensen in de Middeleeuwen. Bekijk de filmpjes en de links over de boeren en je weet al een stuk meer over het leven van een boer in deze tijd.

Opdrachten
Opdrachten voor iedereen:

Maak alle onderstaande vragen.

  1. Schrijf op waar je aan denkt bij het onderwerp boeren.Gebruik voor het beantwoorden van de onderstaande vragen de links met informatie over boeren.

  1. Wat was de status van de boeren in de Middeleeuwen? Schrijf de twee namen op.
  2. De boeren werkten voor de heer. In ruil hiervoor woonden de boeren op het land van de heer. Voor het harde werken kregen de boeren nog een beloning. Wat was deze beloning?
  3. Waar is het huis van een boer van gemaakt in de tijd rond 500 na Christus. Welke materialen werden gebruikt om het huis te maken?
  4. De boeren moesten ook jaarpacht betalen. Wat is jaarpacht?

keuze opdrachten

Kies een van deze opdrachten uit die je wilt gaan uitwerken. Gebruik hiervoor wat je hebt geleerd bij het beantwoorden van de bovenstaande vragen.

  • De boeren verbouwden vroeger groente voor de heer en voor het eigen bestaan. Maak samen met juf of meester een eigen groentetuin.
  • Maak een mindmap over het leven van de boeren in de Middeleeuwen.
  • Maak zelf het huis van een boer in de Middeleeuwen. Denk hierbij aan het materiaal dat je wilt gebruiken. Doe dit wel in overleg met meester of juf.
  • Schrijf een songtekst over het leven van een boer in de Middeleeuwen.
  • Maak een toneelstuk over het leven van een boer in de middeleeuwen. Zorg ervoor dat de dingen die je hebt geleerd over hoe het leven was er goed in terug te zien zijn.

Filmpjes over boeren
Links met informatie over boerenGeen opmerkingen:

Een reactie posten