Leerkracht

Kerndoelen informatie voor de leerkrachten

Op dit tabblad heb ik de leerlijnen weergegeven met daarbij hoe ik er aandacht aan besteed via mijn weblog. Ik heb deze leerlijnen aan mijn weblog gekoppeld, zodat het werken met mijn weblog over Middeleeuwen te verklaren is.

Als ik kijk naar kerndoel 8 daar staat in dat de leerlingen leren om informatie te ordenen voor een verslag of brief. De leerlingen zijn hier mee bezig als ze met opdrachten op mijn weblog Middeleeuwen bezig zijn. Bij elk onderwerp maken de leerlingen opdrachten waarbij informatie geordend moet worden. Bij de meervoudige intelligentie opdrachten moeten ze de verplichte opdrachten verwerken en afhankelijk van de keuze ook in een verslag verwerken.

Kerndoel 51 geeft ook goed weer wat de leerlingen doen als ze met mijn weblog Middeleeuwen aan de slag zijn. De leerlingen leren bij dit kerndoel om eenvoudige historische bronnen te hanteren. Dit doen de kinderen, omdat ik bronnen heb geselecteerd die de leerlingen gebruiken bij het werken aan de opdrachten over de Middeleeuwen. Bij bijna alle opdrachten moeten de leerlingen de bronnen gebruiken, omdat ze anders niet aan de goede informatie komen.

Kerndoel 52 geeft voor een deel weer wat ik op mijn weblog Middeleeuwen doe met de leerlingen. Ik besteed aan het tijdvak monniken en ridders veel aandacht. Dit is goed terug te vinden op mijn weblog Middeleeuwen, omdat het zelfs hoofdonderwerpen zijn waar uitgebreid aandacht aan wordt besteed.

Kerndoel 53 sluit ook weer goed aan bij mijn weblog Middeleeuwen. De leerlingen leren via mijn weblog veel over een belangrijk tijdperk in de geschiedenis. De Middeleeuwen. Ook leren ze een belangrijk historisch figuur kennen: Karel de Grote. Karel de Grote is een deel onderwerp waardoor er veel en uitgebreid aandacht is voor een historisch figuur die ook met de Nederlandse geschiedenis te maken heeft.

Hieronder heb ik de kerndoelen geplaatst zoals ze op de website van SLO staan beschreven, zodat ook het complete kerndoel duidelijk is en niet alleen hoe het te koppelen is aan mijn weblog Middeleeuwen.

Kerndoel 8

De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven een brief, een verslag een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift.

Kerndoel 51

De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Kerndoel 52

De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren, Grieken en Romeinen, monniken en ridders, steden en staten, ontdekkers en hervormers, regenten en vorsten, pruiken en revoluties, burgers en stoommachines, wereldoorlogen en Holocaust, televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

Kerndoel 53

De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. [1]

[1] http://tule.slo.nl/OrientatieOpJezelfEnWereld/F-KDOrientatieJezelfEnWereld.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten